Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii

Oświadczenie COVID-19

Lokalizacja obiektu American Spot

Upoważnienie do odbioru dziecka 2021

Regulamin półkolonii „Wakacje z American Spot”

program Wakacje z American Spot 2021